Copyright 2014

Zyta Bujacz / dancer
Jakub Piotrowicz / dancer, acrobate
Maciej Kuchta / dancer, acrobate
Sebastian Piotrowicz / dancer, acrobate
Marta / model
Olga Bończyk / singer
Joanna / business psychologist
Yossarian Malewski / composer
Mariusz Ścisło / president of SARP
Lump / painter, sculptor
Mikołaj Koziak / designer
Mikołaj Koziak / designer